• 1
 • 2
 • 3
 • n_banner01
 • n_banner02
 • n_banner03
当前位置: 首页>> 新闻中心>> 香道培训

香道文化:佛经中的檀香

作者:  浏览量:1897  发布时间:2015-03-19
 佛经中也以栴檀之树、根、华俱香,来比喻菩萨的行持如同风吹草偃,见闻者无不受到感化,随顺同行。

 在佛经中,也常以栴檀妙香于众香中的殊胜,来表示大乘菩萨比小乘圣者殊胜之处。在《顶生王因缘经》卷三中说:“譬如有人其身臭秽,虽以旃檀沈水香等种种涂身,犹不能香,如是不勤求声闻、辟支佛乘,不断恶业,乃至邪见,如果以摩诃衍大乘香涂,犹故不香。”
 经中比喻就像有人身体臭味污秽,虽然用旃檀、沈水等种种殊胜妙香加以涂身,还是无法感到芬芳,就如同求道之人不断恶业乃至邪见,身心充满臭秽,即使外表以摩诃衍大乘香来余身,还是没有用。而栴檀也常代表香中殊胜者,与修行之戒香作比喻。
 在《法华经》卷十九〈法师功德品〉中,提及持诵《法华经》者,可得证鼻根功德,善能嗅闻及分别种种天香、栴檀、沈水等种种妙香。
 在《佛说戒香经》中,也以沈香、檀香为世间上等的香,用来比喻持佛净戒香者,诸天爱敬,诸魔远离。经中又说:世间所有诸花果,乃至沈檀龙麝香,如是等香非遍闻,唯闻戒香遍一切,旃檀郁金与苏合,优钵罗并摩隶花,如是诸妙花香中,唯有戒香而最上。所有世间沈檀等,其香微少非遍闻,若人持佛净戒香,诸天普闻皆爱敬,如是具足清净戒,乃至常行诸善法,是人能解世间缚,所有诸魔常远离。经中说世间所有沈香、檀香等的香味非常微少,无法普遍薰闻,如果有清净持戒者,此戒香不但能普遍薰闻,而且能得到诸天爱敬,具足清净戒行,乃至常行种种善法,一切诸魔悉皆远离。
 除了制香之外,自古以来,印度香道文化就风行以栴檀雕造佛像。例如《不空羂索陀罗尼经》中记载观世音菩萨像之造法:“或用木作,亦以白檀,或紫檀香、檀木、天木。”此外,中国、日本等地亦流行以白檀木雕刻佛菩萨的圣像。依《入唐求法巡礼行记》卷一所记载,圆仁入唐时,曾经到台州开元寺瑞像阁参拜白檀释迦像。白檀同时也是五香之一,是密教修法时常用的供品。
 在《增一阿含经》卷二十八记载,佛陀成道之后,至忉利天为佛母摩耶夫人说法三个月,当时,憍赏弥国优填王非常思慕佛陀,于是请毗首羯摩天造佛陀形像,这是世间有佛像之始。相传优填王造像的同时,波斯匿王造金像,但是法显于《佛国记》中却记载,波斯匿王所作是牛头旃檀木佛像,保存于只洹精舍。


本文网址:http://yxtianmu.com/xiangdaopeixun/239.html

相关文章

详细信息

版权所有 溧阳集美文化商贸有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.香道文化,香道会所网站地图XML
地址:江苏省溧阳市天目湖镇集雅学堂 | 电话:15195072729 / 15195072723 | 微信:15195072729 | 公众微信平台:集美茶事

技术支持:溧阳网络公司中速网络